چند نوع پیامک تبلیغاتی داریم ؟
اکثر افراد جامعه ما اطلاعی در خصوص نوع پیامک های دریافتی از طریق اپراتور ها را ندارند
و تمامی پیامک ها دریافتی را یکسان با یک نام میشناسند در یک جمله پیامک تبلیغاتی
برای پاسخ به سوال چند نوع پیامک تبلیغاتی داریم
پیامک های ارسالی از اپراتورها به چندین نوع دسته تقسیم میشود
1.پیامک های ارزش افزوده اپراتورها همراه اول و ایرانسل
این نوع پیامک ها با عنوان های مختلف با محتوا های بی اساس و تخریب گونه برای تمامی مشترکین ارسال میشود
باعث پیامدهای بسیار بد و باعث نارضایتی مشترکین … میگردد
هدف اصلی از ارسال این پیامک صرفا” برای درآمد زایی برای شرکت های سرویس دهنده این نوع سرویس ها میباشد
توجه داشته باشید در این نوع ارسالی هم شرکت سرویس دهنده سود میبرد هم اپراتورها همراه
تاکنون راه حل های که باعث حذف این نوع پیامک ها از سمت اپراتورها ارائه شده به دلیل منافع شرکت ها ارائه نشده است.
2.پیامک های شرکتی برای مثال فروشگاهی در شهر شما به عموم مردم اطلاع رسانی میکند که امروز تخفیف 20 درصدی دارد
و اگر شخصی مایل باشد میتواند به فروشگاه مراجعه کند
این نوع ارسالی ها در قالب تبلیغات است اما توسط خود صاحب فروشگاه انجام میشود و فاقد هرگونه منافع شرکتی و..
است و بیشتر جنبه اطلاع رسانی دارد.
این نوع پیامک ها نه تنها بازخورد خوبی دارد بلکه رضایت مندی نیز در پی دارد .
امیدورایم در آینده احترام به حقوق مشترک و عدم سئو استفاده از حقوق مادی و معنوی در اولویت اصلی اپراتورها قرار بگیرد.
این مطلب ادامه دارد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵