نقش شبکه های اجتماعی در حذف پیامک
شاید برای شما سوال باشد که با وجود آمدن شبکه های اجتماعی بزرگ آیا پیامک حذف خواهد شد یا قرار هست حذف شود ؟
در پاسخ به سوال : پیامک دارای اعتباری چندین ساله هست و با آمدن شبکه ها جدید اجتماعی حتی ختشه ی به پیامک وارد نمیشود.
هیچ شبکه ی به اندازه پیامک امن نیست با این وجود برخی تصور میکنند با آمدن شبکه های جدید پیامک حذف خواهد شد.
ما در ایران پیش بینی میکنم که پیامک بزودی به حالت خصوصی سازی در خواهد آمد به این معنی است که تنها اشخاص یا ارگان های خاص از این روش استفاده خواهند کرد.
شبکه های اجتماعی آیا میتوانند جایگزین پیامک شوند ؟
در پاسخ به سوال : خیر به هیچ عنوان
با ورود نام تجاری به عرصه پیامک هیچ شبکه ی قادر به رقابت با پیامک نخواهد بود .
در ایران پیامک نقش کلیدی و حیاتی هر بخشی را دارد به صورت کلی پیامک در ایران در مرحله ی ابتدایی خود قرار دارد
به محض خصوص سازی پیامک صنعت پیامکی کشور دچار تحول عظیم میشود که باعث گسترش شیوه استفاده از پیامک میگردد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵