مواظب سامانه ها غیر حرفه ای و نامناسب باشید
استفاده از سامانه ها غیر حرفه ای و نامناسب نه تنها شما را از هدف اصلیتان دور میکند بلکه به شما صدمه میزند
اکثر مشترکین سامانه های پیامکی انتظاراتی از یک سامانه پیامکی دارند
انتخاب غیره حرفه ای نه تنها باعث صدمه زدن به خودتان میشود بلکه باعث عقب گردو نارضایتی شما میشود
و شما مقصر سامانه پیامکی خود را میدانید
بیش ز 100 سامانه پیامکی در سطح کشور وجود دارد که تقریبا”90 درصد آنها غیره حرفه ای و نامناسب میباشند
زیرا اکثر این افراد سامانه پیامکی را به عنوان شغل دوم میدانند !
انتخاب خود را دقیق و حرفه ای انتخاب کنید مطمئن باشید به هدفتان میرسید.
این مطلب ادامه دارد…

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵