رابط ظاهری وکاربری پنل های پیامکی تا چه حدودی میتواند به جذب مشتری کمک کند .
رابط کاربری بین کاربر و سامانه کاربری حتما باید در نهایت دقت و انعطاف طراحی گردد و حداقل از 10 نفر کارشناس طراح که مسلط به طراحی هستند برای
طراحی یک سامانه نظر خواهی شود اکثر طراحی های که برای سامانه ها داخل انجام میگردد
تک نظر و دو نظر بیشتر بین طراح و مدیران نیستند گاهی طراحی های نامناسب برای ظاهر یک سیستم
ضمن صدمه زدن به خود فروش محصول باعث عدم نارضایتی مشتریان قبلی نیز میگردد
رابط کاربرهرچند پیشرفته و کاربرپسند باشد رضایت مشتریان شما بیش از پیش خواهد بود
در سایت های خارجی تنها با فید بلک های مشتریان سامانه طراحی و ارتقا میباشد امیدوارهستیم در ایران نیز شاهد این تغییرات باشیم.
این مطلب ادامه دارد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵