تا چه حد میتوان به سامانه ایرانی اعتماد کرد ؟
بهتر است بدانیم برنامه نویسان ایرانی دست کمی از برنامه نویسان خارجی ندارند.
رویکرد ایرانی در حوزه های تحت وب در سیستم های جامع بسیار بالاست
بطوری که برنامه نویسان ایرانی از هر فرصتی برای ارتقای سیستم ها و سامانه های تحت وب خود دریغ نمی کنند .
روز به روز سامانه ها با برنامه نویسی بروزو خاص درحال ارتقا هستند.
امنیت سامانه ها نیز از همین طریق بروزرسانی میشود
امنیت سامانه های ایرانی از نظر هک یاموارد مشابه از سال های 90 به بعد حد کاهش یافته که
با همکار نهادهای دولتی از جمله پلیس سایبری ردیابی یا تعیین هویت افراد متخلف بسیار کار آسان و راحتی شده است.
در آینده با همراهی برنامه نویسان ضرب امنیت در فضای مجازی به 1 درصد نیز کاهش خواهد یافت.
این مطلب ادامه دارد…

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵