تعرفه پکیج خطوط نمایندگی


پکیج خطوط یک ستاره

نوع خط تعداد خطوط
خط 14 رقمی اپراتور50002 – 50005 100
خط 13 رقمی اپراتور50002 – 50005 20
خط 12 رقمی اپراتور50002 – 50005 10
خط 10 رقمی اپراتور50002 – 50005 3
قیمت

450 هزار تومان

 

پکیج خطوط دو ستاره

نوع خط تعداد خطوط
خط 14 رقمی اپراتور50002 – 50005 80
خط 13 رقمی اپراتور50002 – 50005 15
خط 12 رقمی اپراتور50002 – 50005 8
خط 10 رقمی اپراتور50002 – 50005

2

قیمت

350 هزار تومان

 

پکیج خطوط سه ستاره

نوع خط تعداد خطوط
خط 14 رقمی اپراتور50002 – 50005

50

خط 13 رقمی اپراتور50002 – 50005

10

خط 12 رقمی اپراتور50002 – 50005

5

خط 10 رقمی اپراتور50002 – 50005

1

قیمت

250 هزار تومان

امکان سفارش خطوط پکیچ تنها برای نمایندگان سیب اس ام اس پنل  وجود دارد.

به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید