جشنواره های سامانه پیامکی سیب اس ام اس پنل

 

 فعالسازی خطوط متناظر 021 و 026 از اپراتور خط تلفن ثابت تا روز 8 مهرماه رایگان گردید.  

جهت سفارش خط به قسمت خرید شماره مراجعه فرماید .

روابط عمومی سیب اس ام اس پنل