شماره حساب های بانکی

شماره حساب های ما

تمامی حساب ها بصورت آنلاین بوده و بعد ازواریزکافیست شماره رسید خود را از طریق سامانه برای ما ارسال کنید!

شماره حساب بانک ملی : جهت واریز هزنیه های پنل نمایندگی و خطوط اختصاصی میباشد

تمامی نمایندگان محترم جهت واریز مبلغ های خطوط اختصاصی

و سایر مبالغ قبل از واریز هماهنگی لازم را با بخش مالی انجام دهید !

این شماره حساب جهت سرعت بخشیدن به تمامی کارهای نمایندگی میباشد(درصورت نیاز به شارژ پیامکی فوری به این شماره حساب واریز کنید)

 

شماره حساب بانک ملت (درگاه شارژ پیامکی):

جهت شارژ پیامکی میباشد

چون این شماره حساب بصورت عمومی استفاده میشود, متصل به حساب اپراتور بوده یعنی شما بدون واسطه خرید خود را ازاپراتور انجام میدهید

 

تذکر : چنانچه کاربر یا نماینده شما به اشتباه شارژ پیامکی انجام دهد  این مبلغ قابل بازگشت نخواهد بود !

زیرا به محض خرید شارژ پیامکی جدید جایگزین شارژ پیامکی خریداری شده میشود و اپراتور حاضر به بازگشت مبلغ نیست !

 

مهم :

درهنگام شارژ از هر نرم افزاری که آی پی شما را تغییر دهد

جدا” خودداری کنید زیرا سامانه اگر تشخیص دهد که اتصال شما نا امن بوده شما را به پنل هدایت نخواهد کرد

ولی مبلغ از حساب شما کسر خواهد شد که شما باید اطلاع دهید تا امور مالی ما طی 24 ساعت پنل شما را شارژ کند!