راهکارهای پیامکی برای شرکت های تجاری

برخی از قابلیت های سرویس پیام کوتاه شرکت تجارت گستر شهریار برای شرکت های تجاری به شرح ذیل می باشد :

1- ارسال پیامک اتوماتیک به شما و مشتری برای یادآوری قرار جلسه یا تاریخ های مهم

2- ارسال تشکر از تماس به نام اشخاص بعد از تماس با دفتر

3- ارسال پیامک به نام برای تبریک اعیاد و مراسم به مشتریان در کمتر از یک دقیقه

4- کاهش هزینه های تماس با مشتریان (هر پیامک ۱۰تومان هر تماس با موبایل ۱۴۰ تومان)

5- تبریک اتوماتیک تولد مشتریان

6- افزایش ارتباط موثر و ارزان با مشتریان

7- ایجاد کلوب پیامی مشتریان و برگزاری قرعه های کشی ها دوره ای