تبلیغات ارزان به چه معنی است ؟

به این معنی است که شما با کمتر هزینه بیشتر تبلیغات و بالاتر بازخورد را انتظار دارید دریافت کنید.
شاید برای شما سوال باشد که چنین موضوعی امکان پذیر است ؟
بله اگر ارسالی های شما برنامه ریزی شده باشد مطمئن باشید شما بازخورد خود را دریافت میکنید.
زمانی که شما میتوانید به راحتی به بیش از چندین میلیون نفر در عرض کمتر از چندین ساعت پیام خود را بدون کوچکترین مشکلی به آسانی با تعرفه پایین ارسال
و بازخورد دریافت کنید
در حال حاضر نرخ های پیامکی جهت تبلیغات ارزان در ایران بسیار بالاست
و این موضوع تاثییر بسیار بدی در اقتصاد کشور دارد.
در کشور ایران هیچ گونه بسته های حمایتی از طریق دولت ها برای رونق کسب و کار ها از طریق پیامک صورت نمیگیرد.
پس تحقق تبلیغات ارزان در کشور ایران بی معنی میباشد ولی با این حال انتظار میرود در آینده نگرش دیدگاه ها نسبت به این موضوع تغییر یابد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵