اکثر مشتریان سامانه های پیامکی متون خود را خشک و بی احساس ارسال میکنند
در صورتی که میتوان با یک متن پیامک انرژی مثبتی به مخاطب انتقال داد این کار شما باعث ایجاد جذب مشتری در میان هزاران مخاطب شما میگردد.
حس خوب میتوان در یک تبلیغ پیامکی خوب خودمانی تر و حتی با یک کاراکترساده میتوان انتقال داد
رویکرد جدید شرکت ایرانسل تعامل دو طرفه با مشتریان هست که اکثرا” در متون خود از واژه های خودمانی استفاده میکند.
این امر نتها باعث ماندگاری دائمی در ذهن مشتریان میگردد بلکه باعث جذب مشتری در آینده از طریق همین مشتری میشود
باور نمیکنید امتحان کنید…

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵