Taking too long? Close loading screen.

خط خدماتی عبور از بلک لیست مخابراتی

برای اولین بار در بین سامانه های پیامکی | خط ویژه عبور از لیست سیاه مخابراتی |


عبور از بلک لیست سیاه مخابرات

خدمت جدیدی از سیب اس ام اس پنل !!!

(برای اولین بار در بین سامانه های پیامکی)
خط اشتراکی خدماتی 100020400و 5000131970 جهت ارسال های اطلاع رسانی با قابلیت (عبور از بلک لیست مخابراتی) به سامانه اضافه گردید!
از این امکان تنها به جهت اطلاع رسانی و استفاده خدماتی استفاده  میگردد, در صورت استفاده از خط جهت تبلیغات پیامکی خط از پنل کاربر حذف خواهد شد !
جهت فعالسازی خط از طریق پشتیبانی تیکت ارسال فرماید تا بعد از بررسی پشتیبانی فعال شود .

کاربردهای این خط ویژه

برای تمامی مراکز دولتی  / تجاری / شرکت های خصوصی /جهت اطلاع رسانی پیامکی در کمترین زمان بدون محدودیت لیست سیاه مخابراتی همراه اول یا ایرانسل